Organizace dne

7:30 - 08:10 hod. - Příchod dětí (volná hra)

08:10 - 08:15 hod. - Nástup oddílů (seznámení s plánem denních aktivit)

08:15 - 08:30 hod. - Ranní rozcvička

08:30 - 09:00 hod. - Dopolední svačina

09:00 - 11:30 hod. - Skupinová logopedická cvičení, kreativní tvoření, pohybové hry

11:30 - 12:00 hod. - Oběd

12:00 - 12:30 hod. - Relaxační logopedické hry

12:30 - 15:00 hod. - Pohybové logopedické aktivity, vycházky do okolí

15:00 - 15:30 hod. - Odpolední svačina

15:30 - 16:00 hod. - Vyzvednutí dětí rodiči a odchod domů