Náš tým

Učitelka v mateřské škole, speciální pedagog, držitelka certifikátu kurzu ELKONIN, Metody dobrého startu, stimulačního programu MAXÍK. Ostatní kurzy: předčtenářská gramotnost, Mentoring, Diagnostika dítěte v předškolním věku, polytechnická gramotnost a další. Je výborným komunikátorem a umí přistupovat ke každému účastníkovi tábora individuálně, s ohledem na jeho potřeby a schopnosti. Je schopna přenášet své znalosti a dovednosti na ostatní s laskavostí a trpělivostí. Pečlivě plánuje společně s instruktory program tábora a připravuje jednotlivé logopedické aktivity. Zajistí, že jsou dodržovány všechny bezpečnostní a hygienické normy a že je zachován stanovený harmonogram.

Bc. Barbora Drahoňovská

Vedoucí tábora - má na starosti všechny aspekty táborového života, včetně organizace, programu a vedení výletů.

Vedoucí tábora je zodpovědný za to, aby během tábora bylo všem účastníkům dobře. Zajišťuje přípravu programu a výletů, aby se účastníci bavili a získávali nové dovednosti. je kvalifikovaný logopedický asistent s dlouholetými zkušenostmi v péči o děti a mládež s komunikačními poruchami. Má vysokoškolské vzdělání v oboru logopedie.


Instruktorky


Barbora Rácová

Učitelka v mateřské škole, studentka speciální pedagogiky. Zábavná, aktivní při organizaci a kreativních činnostech. Ráda pracuje s dětmi. Kurzy: Český znakový jazyk, Začít spolu, Předčtenářská gramotnost, polytechnická gramotnost a další.


Iva Masopustová

Dětská fotografka, studentka předškolní a mimoškolní pedagogiky, Empatická, trpělivá, přesto důsledná, všestranně tvořivá, s kladným vztahem k dětem a smyslem pro humor.