Přihláška

Po stažení přihlášky prosíme o řádné vyplnění a zaškrtnutí souhlasů na konci dokumentu. Vyplněnou přihlášku si stáhněte (uložte) do PC a poté nahrajte přímo skrze webové stránky.

V případě přihlášení více, než jednoho dítěte je nutné vyplnit přihlášku pro každé dítě zvlášť.

Na základě odeslání závazné přihlášky vám bude zaslána faktura se splatností 14 dní. Po tuto dobu vám bude rezervováno místo. Pokud nedojde v této časové lhůtě k úhradě účastnického poplatku, bude přihláška automaticky stornována.

POZOR! Pouhé stáhnutí přihlášky neznamená automatickou rezervaci místa pro vaše dítě.